Wdrożenia systemów zarządzania

Proponujemy Państwo usługę polegający na wdrożeniu wybranego przez Państwa Systemu Zarządzania. Istnieje możliwość wdrożenia:
 - Systemu Zarządzania Jakością, według normy ISO 9001:2015,
 - Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym według standardu IATF 16949:2016,
 - Systemu Zarządzania Środowiskiem według normy ISO 14001:2015, lub
 - Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy ISO 45001:2018.

Możliwe jest również wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania polegające na jednoczesnym wdrożeniu kilku wybranych norm.

Powierzenie wdrożenia Systemu Zarządzania firmie MCS pozwala na:
 - Pełne wdrożenie wymagań stawianych w normach,
 - Skrócenie czasu wdrożenia,
 - Ograniczenie kosztów wdrożenia,
 - Realizację niezbędnych szkoleń dla kluczowych pracowników Firmy,
 - Powierzenie realizacji zadań firmie Outsourcingowej, bez konieczności angażowania pracowników Firmy.

Proces wdrożenia Systemu Zarządzania realizowany jest w następujących krokach:
1. Audit wstępny – analiza stopnia spełnienia wymagań stawianych w normie Systemu Zarządzania
2. Opracowanie harmonogramu wdrażania
3. Opracowanie mapy procesów oraz określenie niezbędnej dokumentacji
4. Szkolenia pracowników Firmy z wymagań normy oraz inne dedykowane szkolenia
5. Opracowywanie dokumentacji Systemu Zarządzania
6. Szkolenia pracowników z dokumentacji Systemu Zarządzania
7. Audity wewnętrzne – realizacja auditów w celu weryfikacji zgodności Systemu Zarządzania z wymaganiami normy
8. Przegląd zarządzania – przeprowadzenie przeglądu zarządzania w celu sprawdzenie funkcjonowania Systemu Zarządzania
9. Audit sprawdzający – analiza stopnia spełnienia wymagań stawianych w normie Systemu Zarządzania, analiza stopnia skuteczności wdrożenia Systemu Zarządzania
10. Audit certyfikujący – audit jednostki certyfikującej potwierdzającej spełnienie wymagań Systemu Zarządzania, zakończony przyznaniem ceryfikatu

Korzyści z posiadania wdrożonego Systemu Zarządzania:
 - zwiększenie zaufania Klientów,
 - poprawa wizerunku Firmy,
 - wzrost konkurencyjności,
 - usprawnienie realizowanych w Firmie procesów,
 - gwarancja spełnienia wymagań Klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 - określenie mierzalnych celów Firmy oraz realizacji odpowiednich działań,
 - wzrost świadomości pracowników,
 - ciągłe doskonalenie się Firmy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji oraz oferty na temat wdrożenia systemów zarządzania proszę o kontakt telefoniczny lub wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.