System Zarządzania BHP (ISO 45001:2018)

Pracownicy są kluczowym elementem każdej organizacji, dlatego też ich bezpieczeństwo jest dla bardzo wielu pracodawców najważniejsze. W związku z tym coraz popularniejszy staje się System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na normie ISO 45001. Norma ta wydana została w 2018 roku i zastąpiła wcześniejszą normę OHSAS 18001. 

Norma ISO 45001 jest pierwszą normą z zakresu BHP wydaną przez organizację ISO. Podobnie jak wszystkie inne normy systemów zarządzania, także tutaj należy zidentyfikować kontekst organizacji oraz procesy systemowe. Każdy z procesów musi zostać szczegółowo opisany uwzględniając m.in. identyfikację czynników wewnętrznych i zewnętrznych, jak i wymagań stron zainteresowanych. Poza tym organizacja musi określić i zaplanować wszystkie działania pod kątem BHP, poznać wszystkie wymagania prawne oraz określić sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych.

W związku z tym, że bezpieczeństwo pracowników jest kluczowym elementem Systemu Zarządzania BHP, przedsiębiorca musi zidentyfikować ryzyka, na jakie narażone są osoby przebywające na terenie firmy. Dlatego też podstawowymi dokumentami są Oceny Ryzyka dla: pracowników organizacji, podwykonawców oraz gości. Należy opracować dokumentację dla wszystkich osób przebywających na terenie firmy i pracujących pod jej nadzorem, nie tylko dla pracowników własnych. Pracownicy organizacji muszą brać czynny udział przy opracowywaniu Oceny Ryzyka, jak i przy tworzeniu innych dokumentów Systemu Zarządzania BHP. 

Jeśli chcecie Państwo poznać wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy to firma MCS proponuje szkolenia:

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą wdrożenia systemów zarządzania