System Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015)

Najczęściej występującym systemem zarządzania, jest System Zarządzania Jakością (SZJ) oparty na normie ISO 9001. W chwili obecnej obowiązuje już piąte wydanie tej normy, które opublikowane zostało w 2015 roku.

W ramach wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością organizacja musi zidentyfikować procesy systemu. Należy zidentyfikować wszystkie procesy występujące w organizacji i przedstawić je w formie Mapy procesów. Każdy z procesów musi zostać opisany zgodnie z podejściem procesowym, które określa m.in. właściciela procesu, stosowaną dokumentację oraz powiązania procesu z innymi zidentyfikowanymi procesami. Takie rozpisanie Systemu Zarządzania Jakością pozwala na poznanie kluczowych procesów w realizacji wyrobu oraz zapewnieniu zadowolenia klienta, jak i powiązania pomiędzy różnymi obszarami działalności firmy.

System Zarządzania Jakością to także specyficzna dokumentacja, która musi zostać opracowana przez organizację. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie z 2015 roku, na dokumentację SZJ składają się dokumenty wymagane przez normę oraz wszystkie dokumenty, które firma uzna za niezbędne. Ilość dokumentów zależeć może także od wielkości organizacji oraz obszaru jej działalności.

Bardzo ważnym elementem w Systemie Zarządzania Jakością są ludzie. Określono szczegółowe wytyczne dotyczące ich świadomości, kompetencji oraz odpowiedzialności. To ludzie odpowiadają za realizację wszystkich działań w organizacji i to od nich zależy zgodność wyrobu z wymaganiami klienta.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szkoleniami z zakresu normy ISO 9001:2015 - System zarządzania jakością polecamy szkolenia:

Jeżeli zastanawialiście się Państwo nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością i chcecie skorzystać z usług doświadczonego trenera/konsultanta proponujemy pomoc we wdrożeniu systemów zarządzania