Szkolenia z Systemów Zarządzania

W celu usprawnienia organizacji oraz umożliwienia ich dalszego rozwoju, niezbędne jest wprowadzenie jednolitego sposobu zarządzania. W tym właśnie celu ustanowione zostały normy systemów zarządzania, które opisują sposób postępowania oraz rozwoju firmy w wybranym obszarze.

Istnieje wiele systemów zarządzania, które wydane zostały przez organizację ISO (International Organization for Standardization) lub dla przemysłu motoryzacyjnego przez organizację IATF (International Automotive Task Force). Najpopularniejszymi systemami zarządzania są systemy odpowiadające za nadzorowanie jakości, środowiska lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Systemy te opierają się w głównej mierze na zidentyfikowanych procesach systemowych, opracowanej szczegółowej dokumentacji (m.in. polityki, procedury, formularze) oraz ustaleniu kompetencji i odpowiedzialności pracowników. Spełnienie wszystkich wymagań norm systemów zarządzania potwierdzone jest certyfikatem niezależnej jednostki certyfikacyjnej, co jest dowodem najwyższych standardów oraz potwierdzeniem sprawnie działającej organizacji.

Jednym z głównych elementów systemów zarządzania jest konieczność ciągłego doskonalenia, co może zostać osiągnięte poprzez szkolenia pracowników. Dlatego też proponujemy Państwu szkolenia z następujących norm systemów zarządzania:

System Zarządzania Jakością

Proponujemy Państwu szkolenia z Systemu Zarządzania Jakością. W ramach szkoleń możecie się Państwo dowiedzieć m.in. o wymaganiach stawianych w normie ISO 9001:2015 oraz podejściu procesowym.


 

System Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym

Standard IATF 16949:2016 to wymagania dla Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym, które są rozszerzeniem wymagań dla przemysłu motoryzacyjnego.


 

System Zarządzania Środowiskowego

W ramach szkoleń z Systemu Zarządzania Środowiskowego możecie Państwo poznać szczegółowe wymagania normy ISO 14001:2015 oraz wybrane wymagania prawne związane z wdrożeniem tego systemu.


 

System Zarządzania BHP

Szkolenia z normy ISO 45001:2018 pozwolą Państwu poznać i zrozumieć wymagania dotyczące Systemu Zarządzania BHP. Zdobyta wiedzy pozwoli wdrożyć i sprawnie zarządzać Systemem Zarządzania BHP.