Szkolenia dla auditorów

Każdy System Zarządzania zgodnie z postanowieniami norm (pkt. 4.4.1) musi być ustanowiony, wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony. Jednym z elementów utrzymywania (monitorowania) Systemów Zarządzania są audity. Dlatego też proponujemy Państwu szkolenia w celu uzyskania kompetencji auditora wewnętrznego najpopularniejszych Systemów Zarządzania, jak i specjalistyczne szkolenia z innych tematów związanych z auditowaniem.

 

Auditor systemu

Audity systemu są podstawowym wymaganiem każdej normy systemu zarządzania. Proponujemy Państwu szkolenia w celu uzyskania uprawnień auditora systemu.


 

Auditor procesu produkcji według VDA 6.3

Zachęcamy do udziału w szkoleniu, które przygotuje uczestników do realizacji auditów wewnętrznych procesu produkcji zgodnie z wytycznymi podręcznika VDA 6.3.


 

Auditor wyrobu według VDA 6.5

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami podręcznika VDA 6.5 dotyczącymi auditowania wyrobu w przemyśle motoryzacyjnym.  


 

Interpretacja core tools dla auditorów

Niezbędnym elementem wiedzy auditora w IATF jest znajomość narzędzi jakości - core tools. Dlatego też proponujemy szkolenie z ich interpretacji.


 

Auditor dostawcy

Szkolenia w celu uzyskania uprawnienia auditora dostawcy, który zaplanuje i przeprowadzi audit u dostawcy.


 

Wymagania ISO 19011:2018

Szkolenie w ramach którego uczestnik dowie się jak przygotować się do auditu, jak go przeprowadzić oraz zaraportować wynik auditu.