System Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym (IATF 16949:2016)

W związku z większymi wymaganiami dla wyrobów motoryzacyjnych, wprowadzono bardziej wymagający system zarządzania. Dlatego też opracowano standard IATF 16949, który określa wymagania co do Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Pierwsze wydanie tego standardu wprowadzone zostało w 2016 roku i zastąpiło dotychczasową specyfikację techniczną ISO/TS 16949. 

Standard IATF 16949 jest uzupełnieniem normy ISO 9001:2015 o specyficzne dodatkowe wymagania dla firm działających w sektorze automotive. Standard IATF 16949 stawia dodatkowe wymagania względem wielu obszarów organizacji, w szczególności skupiając się na zapewnieniu ciągłości dostaw do klientów motoryzacyjnych. Służyć mają temu wymagania dotyczące opracowania planów awaryjnych, opracowaniu procesu zapobiegającemu występowaniu awarii i produkującemu wyroby zgodne.

Kolejnymi specyficznymi wymaganiami w standardzie IATF 16949:2016 są także poszerzone wymagania dotyczące identyfikacji wymagań klienta, wdrożenia nowych wyrobów i procesów, nadzorowania wyrobów od dostawców oraz nadzorowania procesu produkcji. Wszystkie te wymagania mają zapewnić optymalne wdrożenie procesu produkcji oraz produkowania w optymalnych warunkach kosztowych, jak i jakościowych.

Bardzo ważnym elementem organizacji są pracownicy, dlatego też standard IATF 16949 stawia dodatkowe wymagania dotyczące kompetencji pracowników, ich świadomości oraz motywowania. Postawiono także dużo większe wymagania dotyczące dokumentacji, z których na co dzień korzystają osoby w organizacji.

Aby przedstawić wszystkie wymagania standardu IATF 16949 zapraszamy na szkolenia:

  • "Interpretacja IATF 16949:2016" - omówienie wymagań każdego punkty standardu IATF 16949:2016
  • "Pełnomocnik IATF 16949:2016" - przedstawienie roli i odpowiedzialności Pełnomocniak w Systemie Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym
  • "Wprowadzenie do IATF 16949:2016" (2 dni) - wprowadzenie do wymagań Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym, obejmujące analizę wybranych punktów normy, omówienie podejścia procesowego oraz prezentację wymagań core tools (APQP, PFMEA, Plan kontroli, MSA, SPC, PPAP)
  • "Wprowadzenie do IATF 16949:2016" (1 dzień) - prezentacja najważniejszych wymagań motoryzacyjnych zawartych w IATF 16949:2016 oraz zasad wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym.

Firma MCS może Państwu pomóc we wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wdrożenia systemów zarządzania, które realizowane jest przez konsultanta z dużym doświadczeniem we wdrażaniu systemów zarządzania.