Szkolenia z podręczników "Core tools"

Core tools to narzędzia będące elementem Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym, które standaryzują sposób postępowania w szczególności w obszarze dokumentacji procesu produkcji. Są one wymagane przez standard IATF 16949:2016 oraz wiele firm działających w branży motoryzacyjnej. Wdrożenie narzędzi jakości pozwala na usprawnienie między innymi sposobu wdrożenia wyrobu i procesu produkcji, opracowanie poprawnej i spójnej dokumentacji procesu oraz udowodnienie zgodności wyrobu i procesu z wymaganiami klienta.

Proponujemy Państwu szkolenia z następujących podręczników AIAG (Automotive Industry Action Group):

 APQP - Zaawansowane planowanie jakości wyrobu

Celem szkolenia jest zaprezentowanie sposobu wdrażania nowego wyrobu i procesu produkcji oparte na wymaganiach podręcznika APQP. Omówione zostaną wszystkie etapy wdrożenia (Rozdziały 1-5) oraz dokumenty opracowywane w poszczególnych krokach.


 

PFMEA - Analiza potencjalnych wad procesu według podręcznika AIAG

Szkolenie prezentujące sposób opracowania analizy ryzyka FMEA dla procesu produkcji w oparciu o podręcznik AIAG. Szczegółowo omówione zostaną m.in. wymagania procesu i wyrobu, potencjalne wady i ich efekty oraz punktacje zagrożenia, występowania i wykrywalności.


 

PFMEA - Analiza potencjalnych wad procesu według podręcznika AIAG & VDA

Podczas szkolenie zaprezentowane zostaną wymagania analizy ryzyka FMEA dla procesu produkcji w oparciu o zunifikowane wymagania AIAG oraz VDA. Omówione zostaną kroki analizy PFMEA (Kroki 1-7) oraz nowe tabele zagrożenia, występowania i wykrywalności oraz wskaźnik AP. 


 

Plan kontroli


Szkolenie prezentujące wymagania dotyczące Planu kontroli zawarte w podręczniku APQP&Control Plan oraz standardu IATF 16949. Omówione zostaną szczegółowe wymagania dotyczące treści Planu kontroli oraz przedstawione zostanie praktyczne podejście do tego dokumentu.


 

MSA - Analiza systemu pomiarowego

W ramach szkolenia omówione zostaną wymagania podręcznika MSA oraz standardu IATF 16949 w odniesieniu do analizy systemu pomiarowego. Przedstawione i omówione zostaną najważniejsze formularze analizy systemu pomiarowego dla przyrządów liczbowych i przyrządów atrybutowych.


 

SPC - Statystyczne sterowanie procesem produkcji

Celem szkolenia jest pokazanie zasad związanych ze statystycznym sterowaniem procesem produkcji. Podczas szkolenia zapoznacie się Państwo z zasadami zbierania i analizowania danych statystycznych oraz podstawowymi wskaźnikami opisującymi zdolność i stabilność procesu produkcji.


 

PPAP - Proces zatwierdzenia części do produkcji

Podczas szkolenia zaprezentowane zostanie sposób zatwierdzania wyrobu zgodny z podręcznikiem PPAP, który jest wymagany przez większość klientów motoryzacyjnych. Przedstawione zostaną szczegółowe m.in. wymagania dotyczące przedkładanej dokumentacji oraz poziomów przedłożenia.