Właścicielem firmy MCS jest Michał Tszydel. Posiada on wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu systemami zgodnymi z wymaganiami norm ISO oraz IATF.

Pierwsze doświadczenia z normą ISO 9001 zdobywał w 2000 roku, by następnie zająć się Systemem Zarządzania Jakością zgodnym ze standardem ISO/TS 16949. Poza jakością zajmował się również nadzorowaniem obszarów środowiskowego i BHP.  W celu lepszego poznania i zarządzania obszarem BHP, ukończył studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej z zakresu BHP i jest praktykującym Specjalistą ds. BHP.

Kilkunastoletnia praca na stanowisku Pełnomocnika ds. systemów zarządzania, umożliwiła zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu
 - systemów zarządzania: jakością (ISO 9001, ISO/TS 16949/IATF 16949), środowiskiem (ISO 14001), BHP (OHSAS 18001/ISO 45001),
 - podręczników core tools oraz
 - specyficznych wymagań klientów.

W trakcie pracy zawodowej uczestniczył w wielu szkoleniach związanych z wykonywaną pracą oraz zdobył umiejętności miękkie związane z zarządzaniem i motywowaniem pracowników.

Duże doświadczenie praktyczne oraz zdobyta wiedza umożliwiły prowadzenie szkoleń wewnętrznych, a następnie dla zewnętrznych klientów. Poza szkoleniami specjalizuje się także we wdrażaniu Systemów Zarządzania oraz realizacji auditów Systemów Zarządzania. 

Wybrane uprawnienia i ukończone szkolenia:
 - Auditor wiodący ISO 9001:2015 (szkolenie w 2015 roku)
 - Auditor wiodący 1-szej i 2-giej strony IATF 16949:2016 (2017)
 - Certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 (2023)
 - Studia podyplomowe Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (2011/2012)
 - ukończenie kursu dydaktycznego (2012)
 - szkolenie "Doskonalenie kompetencji trenerskich" (2013)