ABS - Always be safe

Bezpieczeństwo pracownika jest najważniejszym zadaniem pracodawcy, gdyż jest nie tylko wymagane przez prawo, ale także powinno być podstawą działalności każdego zakładu pracy. Bezpieczne miejsce pracy podnosi wydajność, gdyż pracownik może w pełni skupić się na wykonywanych obowiązkach.

Aby wyjść naprzeciw pracodawcom proponujemy pakiet szkoleń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie organizacji. Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia ABS. ABS to system bezpieczeństwa w samochodzie, natomiast MCS proponuje Państwu pod tym pojęciem program „Always Be Safe”.

Jest to program, którego celem jest przedstawienie organizacjom zagadnień zapewniających bezpieczeństwo pracowników w zakładzie pracy. Przygotowaliśmy szkolenia z różnych obszarów bezpieczeństwa i higieny pracy, które pokażą najlepsze rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracownikom.

W ramach szkoleń uzyskacie Państwo wiedzę jak należy działać w różnych obszarach organizacji oraz jak poukładać realizowane zadania, tak aby wykonywać je sprawnie, zgodnie z wymaganiami oraz bezpiecznie.

Proponujemy następujące szkolenia:

ABS - Bezpieczny zakład pracy

Proponujemy Państwu szkolenie wprowadzające do programu "ABS - Always Be Safe". W ramach tego szkolenia przedstawione zostaną ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracowników w zakładzie pracy oraz metody, które to bezpieczeństwo mają zapewnić.


 

Ocena Ryzyka Zawodowego

Zapraszamy na szkolenie w ramach którego przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące Oceny Ryzyka Zawodowego. Omówione zostanie jakie typy oceny ryzyka może opracować pracodawca, jak się do niej przygotować oraz w jaki sposób ją przeprowadzić. 


 

Prace szczególnie niebezpieczne

Praktycznie codziennie w zakładach pracy realizowane są prace szczególnie niebezpieczne. Dlatego też proponujemy Państwu szkolenie w ramach którego poznacie wszystkie szczegóły dotyczące identyfikacji i nadzorowania prac szczególnie niebezpiecznych.


 

Nadzór nad wykonawcami

Na terenie zakładu pracy mogą przebywać osoby, które nie są zatrudnione przez organizację, ale realizują dla niej różne zadania. W związku z tym przygotowaliśmy szkolenie, które pozwoli zdobyć wiedzę jak sprawować nadzór nad wykonawcami.


 

Substancje chemiczne i ich mieszaniny

W ramach szkolenia przedstawione zostaną zasady identyfikacji oraz nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami. Omówione zostaną także wymagania jakie musi spełnić każda organizacja wykorzystujące takie substancje w swoim zakładzie pracy.