Czy wysyłać PFMEA w ramach przygotowania dokumentacji PPAP?

Na szkoleniach z PFMEA lub PPAP ciągle słyszę pytanie "Czy należy wysyłać klientowi PFMEA?".

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Z jednej strony wysłanie PFMEA jest wymagane w ramach przygotowywania dokumentacji PPAP, z drugiej większość firm go nie wysyła zasłaniając się kwestiami związanymi z tajemnicą firmy.

Wysyłanie PFMEA w ramach dokumentacji PPAP

Analiza ryzyka procesu produkcji - PFMEA, jest dokumentem niezbędny z punktu widzenia klienta. Dlatego właśnie PFMEA musi zostać wysłane w ramach poziomu 3 przedłożenia PPAP, który to jest poziomem domyślnym i najczęściej stosowanym. Wraz z innymi dokumentami - Schematem przepływu i Planem kontroli, służy potwierdzeniu właściwego przygotowania procesu produkcji i wyeliminowaniu wszystkich potencjalnych wad na etapie jego projektowania. To dzięki tym dokumentom klient uzyskuje pewność, że proces produkcji u dostawcy jest opracowany właściwie i w ramach niego powstaną wyroby spełniające jego oczekiwania. Jeśli dostawca nie wyśle do klienta PFMEA, to klient może odrzucić cały PPAP i nie zatwierdzić wyrobu do produkcji seryjnej.

Dlaczego wiele firm nie wysyła PFMEA do klientów?

Pomimo tego, że przedłożenie PFMEA jest wymagane w ramach PPAP poziom 3, to wiele firm wysyła do klienta "substytut" PFMEA. Przeważnie do klientów wysyłany jest nagłówek PFMEA, który pokazuje, że taki dokument powstał. Często do klienta wysyłana jest tak zwana "synteza RPN", która pokazuje jakie są operacje produkcyjne i jaki jest poziom ryzyka na tej operacji. Bez względu na to czy wysłany jest nagłówek, czy też synteza RPN, klient nie widzi treści PFMEA, która to jest właśnie powodem dla którego analiza ta nie jest wysyłana.

Większość firm nie chce wysyłać do klientów analizy ryzyka procesu, gdyż w ten sposób przekazuje klientowi szczegółowe informacje o procesie produkcji - know-how organizacji. W wielu przypadkach wiedza ta jest unikatową informacją, która może stanowić tajemnicę firmy i jej przekazywanie poza obszar organizacji jest niebezpieczne z punktu widzenia konkurencji. Z drugiej strony wysłanie do klienta PFMEA, pozwoli mu na dogłębną analizę procesu i przygotowanie się do auditu procesu produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji elementów, które klient uznał za potencjalne problemy podczas analizy PFMEA.

To muszę wysyłać PFMEA, czy mogę nie wysłać?

Wysyłka PFMEA w ramach przygotowywania PPAP musi być indywidualną decyzją organizacji. Jeśli firma nie chce udostępniać analizy ryzyka procesu klientowi, to powinna to jasno zakomunikować, tak aby klient był tego świadomy. Z drugiej strony wiele koncernów motoryzacyjnych (OEM) wie że nie dostanie PFMEA i nawet o nie nie prosi.