Audity

Audity są ważnym element Systemów Zarządzania, gdyż należy je realizować aby potwierdzić zgodność systemu z wymaganiami norm, własnymi, prawnymi lub klienta.

Organizacje muszą realizować audity wewnętrzne:
 - systemu (normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949),
 - procesu (IATF 16949),
 - wyrobu (IATF 16949). 

Audity mogą służyć także jako narzędzie nadzorowania dostawców, co jest szczególnie ważne w Systemie Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej.

Nie zawsze organizacje posiadają auditorów mogących przeprowadzić audity, dlatego też polecamy Państwu następujące usługi:

Audity wewnętrzne

Audity wewnętrzne służą potwierdzeniu zgodności Systemu Zarządzania z wymaganiami norm, własnymi lub klienta. Ich realizację możecie Państwo zlecić doświadczonemu auditorowi wiodącemu, który zachowując bezstronność i obiektywność wskaże zgodności systemu lub obszary do doskonalenia.


 

 Audity dostawców

Audity dostawców są ważnym elementem ich nadzorowania. Muszą być realizowane, aby zapewnić zgodność dostarczanych wyrobów z wymaganiami własnymi organizacji. Jeżeli nie macie kompetentnych auditorów drugiej strony zachęcamy do skorzystania z naszych usług.