System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015)

W obecnych czasach bardzo wiele organizacji zwraca uwagę na wpływ prowadzonego przez siebie biznesu na środowisko. Dlatego też podejmują decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. 

System Zarządzania Środowiskowego ma na celu uporządkowanie kwestii związanych z ochroną środowiska i zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko. Wymagania normy ISO 14001:2015 wymuszają na organizacji zidentyfikowanie wszystkich procesów systemowych oraz opracowanie szczegółowej ich dokumentacji.

Bardzo ważnym wymaganiem normy środowiskowej jest zidentyfikowanie wymagań prawnych pod kątem środowiska, które musi spełnić organizacja. Poza samym zidentyfikowaniem należy także prowadzić ocenę ich spełnienia, a w przypadku naruszenia wymagań prawnych podejmować działania mające na celu ich spełnienie. Poza tym należy także określi wpływ biznesu na środowisko, czyli należy zidentyfikować aspekty środowiskowe, w tym aspekty znaczące.

Kolejnym specyficznym wymaganiem normy ISO 14001 jest zidentyfikowanie sytuacji awaryjnych oraz określenie planów awaryjnych w chwili ich wystąpienia. Celem takiego działania jest przygotowanie organizacji na niespodziewane problemy, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Należy zidentyfikować sytuacje awaryjne związane z normalnym działaniem organizacji oraz w sytuacjach niespodziewanych.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem szczegółowych wymagań normy ISO 14001:2015 zapraszamy na szkolenia:

Jeżeli chcielibyście Państwo wdrożyć System Zarządzania Środowiskowego i potrzebujecie wsparcia w tym obszarze, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą wdrożenia systemów zarządzania