KORZYŚCI DLA FIRMY

zwiększenie zaufania Klientów
poprawa wizerunku firmy
wzrost konkurencyjności
wzrost świadomości pracowników
ciągłe doskonalenie się Firmy
usprawnienie procesów
określenie mierzalnych celów
gwarancja spełnienia wymagań Klienta
AKTUALNOŚCI

Czynniki szkodliwe
na stanowisku pracy - PDF
grafika

Kompleksowa Obsługa Firm / Systemy Zarządzania

Proponujemy Państwo profesjonalną i kompleksową obsługę Systemów Zarządzania:

Jakością (według normy ISO 9001:2008 lub specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009 – dla firm działających w przemyśle samochodowym),
Środowiskiem (norma ISO 14001:2004), lub
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (norma OHSAS 18001:2007).

Istnieje możliwość powierzenia firmie MCS nadzoru nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP.

W ramach współpracy Zleceniodawca powierza pracownikowi firmy MCS rolę Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania, który to odpowiada za:

planowanie i nadzorowanie Systemu Zarządzania,
tworzenie dokumentacji Systemu Zarządznia,
nadzorowanie realizacji celów i zadań Systemu Zarządzania,
planowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych,
nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych.

Kompleksowa obsługa Zleceniodawcy w zakresie Systemów Zarządzania pozwala:
1. Sprawnie nadzorować i rozwijać posiadane przez zleceniodawcę Systemy Zarządzania,
2. Wyeliminować koszty szkolenia Pełnomocnika,
3. Obniżyć koszty rozwijania Systemu Zarządzania.

yourmcs.pl © 2013 wszelkie prawa zastrzeżone