KORZYŚCI DLA FIRMY

zwiększenie zaufania Klientów
poprawa wizerunku firmy
wzrost konkurencyjności
wzrost świadomości pracowników
ciągłe doskonalenie się Firmy
usprawnienie procesów
określenie mierzalnych celów
gwarancja spełnienia wymagań Klienta
AKTUALNOŚCI

Czynniki szkodliwe
na stanowisku pracy - PDF
grafika

Outsourcing / Wdrożenia Systemów Zarządzania

Proponujemy Państwo Outsourcing polegający na wdrożeniu wybranego przez Państwa:

Systemu Zarządzania Jakością, według:
    • normy ISO 9001:2008,
    • specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009 – dla firm działających w przemyśle samochodowym,
Systemu Zarządzania Środowiskiem według normy ISO 14001:2004, lub
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy OHSAS 18001:2007.

Możliwe jest również wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP polegające na jednoczesnym wdrożeniu trzech norm.

Powierzenie wdrożenia Systemu Zarządzania w Outsourcing pozwala na:
1. Pełne wdrożenie wymagań stawianych w normach,
2. Skrócenie czasu wdrożenia,
3. Ograniczenie kosztów wdrożenia,
4. Realizację niezbędnych szkoleń dla kluczowych pracowników Firmy,
5. Powierzenie realizacji zadań firmie Outsourcingowej, bez konieczności angażowania pracowników Firmy.

Proces wdrożenia Systemu Zarządzania realizowany jest w następujących krokach:
1. Audit wstępny – analiza stopnia spełnienia wymagań stawianych w normie Systemu Zarządzania
2. Opracowanie harmonogramu wdrażania
3. Opracowanie mapy procesów oraz określenie niezbędnej dokumentacji
4. Szkolenia pracowników Firmy z wymagań normy oraz inne dedykowane szkolenia
5. Opracowywanie dokumentacji Systemu Zarządzania
6. Szkolenia pracowników z dokumentacji Systemu Zarządzania
7. Audity wewnętrzne
8. Audit sprawdzający – analiza stopnia spełnienia wymagań stawianych w normie Systemu Zarządzania, analiza stopnia skuteczności wdrożenia Systemu Zarządzania
9. Audit certyfikujący – audit jednostki certyfikującej potwierdzającej spełnienie wymagań Systemu Zarządzania, przyznanie ceryfikatu Systemu Zarządzania

Korzyści z posiadania wdrożonego Systemu Zarządzania:
zwiększenie zaufania Klientów,
poprawa wizerunku Firmy,
wzrost konkurencyjności,
usprawnienie realizowanych w Firmie procesów,
gwarancja spełnienia wymagań Klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
określenie mierzalnych celów Firmy oraz realizacji odpowiednich działań,
wzrost świadomości pracowników,
ciągłe doskonalenie się Firmy.

yourmcs.pl © 2013 wszelkie prawa zastrzeżone