KORZYŚCI DLA FIRMY

zwiększenie zaufania Klientów
poprawa wizerunku firmy
wzrost konkurencyjności
wzrost świadomości pracowników
ciągłe doskonalenie się Firmy
usprawnienie procesów
określenie mierzalnych celów
gwarancja spełnienia wymagań Klienta
AKTUALNOŚCI

Czynniki szkodliwe
na stanowisku pracy - PDF
grafika

Szkolenia / Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP

W ramach szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy proponujemy Państwu szkolenia:

1. System Zarządzania Jakością – Norma ISO 9001:2008
2. System Zarządzania Jakością – Specyfikacja techniczna ISO/TS 16949
3. System Zarządzania Środowiskowego – Norma EN ISO 14001:2004
4. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy –Norma OHSAS 18001:2007
5. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
6. Rola Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008
7. Rola Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością w motoryzacji według specyfikacji technicznej ISO/TS 16949
8. Rola Pełnomocnika Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001:2004
9. Rola Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy OHSAS 18001:2007
10. Rola Pełnomocnika Zintegrowanych Systemów Zarządzania
11. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością
12. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym
13. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego
14. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
15. Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

Podczas szkoleń z norm systemów zarządzania zapoznacie się Państwo z wymaganiami stawianymi w normach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 oraz specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009. Przedstawiona zostanie struktura dokumentacji systemów oraz sposób ich planowania, wdrażania, nadzorowania oraz ciągłego doskonalenia.
Szkolenia opisujące rolę Pełnomocnika Systemu Zarządzania dedykowane są osobom pełniącym te stanowiska lub kandydatom na stanowisko Pełnomocnika Systemu Zarządzania. Uczestnicy szkolenia poznają jaka jest rola Pełnomocnika, co to jest podejście procesowe oraz jak planować i nadzorować audity wewnętrzne.
Uczestnictwo w szkoleniu Auditora wewnętrznego pozwoli zdobyć wiedzę i uprawnienia niezbędne do planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych systemów zarządzania. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymagania norm oraz poznają praktyczne sposoby realizacji auditów.

yourmcs.pl © 2013 wszelkie prawa zastrzeżone