KORZYŚCI DLA FIRMY

zwiększenie zaufania Klientów
poprawa wizerunku firmy
wzrost konkurencyjności
wzrost świadomości pracowników
ciągłe doskonalenie się Firmy
usprawnienie procesów
określenie mierzalnych celów
gwarancja spełnienia wymagań Klienta
AKTUALNOŚCI

Czynniki szkodliwe
na stanowisku pracy - PDF
grafika

Kompleksowa Obsługa Firm / Ochrona Środowiska

Oferujemy Państwu wysoko wyspecjalizowaną kompleksową obsługę w zakresie ochrony środowiska

Nasze usługi świadczone są na zasadzie outsourcingu zarówno w ramach umowy stałej, jak i jednorazowej usługi, przez doświadczonych specjalistów.

W ramach umowy proponujemy m.in.:
1. Ewidencja emisji zanieczyszczeń zawartych w ściekach
2. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
3. Prowadzenie pełnej ewidencji wytwarzanych odpadów
4. Przygotowywanie i przedkładanie wymaganych prawem sprawozdań dotyczących ochrony środowiska.

Dzięki współpracy z MCS zyskujecie Państwo:
1. możliwość powierzenia realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska najwyższej klasy specjalistom,
2. doradztwo oraz prowadzenie konsultacji telefonicznych i mailowych,
3. brak konieczności zatrudniania osoby zajmującej się tematyką ochrony środowiska.

yourmcs.pl © 2013 wszelkie prawa zastrzeżone