KORZYŚCI DLA FIRMY

zwiększenie zaufania Klientów
poprawa wizerunku firmy
wzrost konkurencyjności
wzrost świadomości pracowników
ciągłe doskonalenie się Firmy
usprawnienie procesów
określenie mierzalnych celów
gwarancja spełnienia wymagań Klienta
AKTUALNOŚCI

Czynniki szkodliwe
na stanowisku pracy - PDF
grafika

Outsourcing

W obecnych czasach Outsourcing staje się coraz bardziej powszechny.
Polega on na powierzeniu realizacji pewnego procesu firmie zewnętrznej, która posiada odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów oraz odpowiednie zaplecze techniczne.
Dzięki takiemu rozwiązaniu Firmy mogą realizować wiele procesów bez konieczności angażowania pracowników Firmy, natomiast powierzone procesy realizowane są na najwyższym poziomie oraz całkowicie spełniają wymagania zleceniodawcy.

MCS proponuje Państwu Outsourcing w następujących obszarach:

1. Wdrożenia Systemów Zarządzania

Proponujemy Państwu Outsourcing polegający na wdrożeniu wybranego przez Państwa Systemu Zarządzania ...

2. Audity wewnętrzne

W ramach Outsourcingu możecie Państwo zlecić MCS realizację auditów wewnętrznych w Firmie ...

3. Audity dostawców

Firma MCS proponuje Państwu także możliwość zlecenia auditów dostawców ...

4. Audity zgodności z wymaganiami prawnymi

W dzisiejszych czasach obowiązuje wiele przepisów prawnych, które Organizacje muszą spełniać ...
yourmcs.pl © 2013 wszelkie prawa zastrzeżone