KORZYŚCI DLA FIRMY

zwiększenie zaufania Klientów
poprawa wizerunku firmy
wzrost konkurencyjności
wzrost świadomości pracowników
ciągłe doskonalenie się Firmy
usprawnienie procesów
określenie mierzalnych celów
gwarancja spełnienia wymagań Klienta
AKTUALNOŚCI

Czynniki szkodliwe
na stanowisku pracy - PDF
grafika

Szkolenia / Ochrona Środowiska

Chcielibyśmy zainteresować Państwa system szkoleń z zakresu Ochrony Środowiska: Możecie Państwo skorzystać z następujących szkoleń:

1. Wymagania prawne i obowiązki środowiskowe
Ochrona środowiska zgodnie z wymogami POŚ
Gospodarka odpadami
Reach
KOBIZE
Gospodarka chemikaliami i odpadami chemicznymi w firmach
Decyzje i pozwolenia środowiskowe
Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie
Emisja do powietrz- obowiązki przedsiębiorców
Ochrona środowiska dla placówek medycznych
Działalność gospodarcza a oddziaływanie na komponenty środowiska naturalnego
Instalacje IPPC- wymagania początkowe, rozwiązania środowiskowe
Gospodarka odpadami w Gminach – obowiązki Jednostek Samorządu Terytorialnego

2. Sprawozdawczość środowiskowa
Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców
Raportowanie emisji zgodnie z KOBIZE
Opłaty środowiskowe
Kontrole środowiskowe

3. Proekologia i innowacje
Procesy inwestycyjne a wymagania środowiskowe
Projektowanie linii technologicznych a wymagania środowiskowe
Innowacje ekologiczne- korzystna inwestycja

Powyższe szkolenia o charakterze wykładowo – warsztatowym pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu Ochrony Środowiska.


yourmcs.pl © 2013 wszelkie prawa zastrzeżone