KORZYŚCI DLA FIRMY

zwiększenie zaufania Klientów
poprawa wizerunku firmy
wzrost konkurencyjności
wzrost świadomości pracowników
ciągłe doskonalenie się Firmy
usprawnienie procesów
określenie mierzalnych celów
gwarancja spełnienia wymagań Klienta
AKTUALNOŚCI

Czynniki szkodliwe
na stanowisku pracy - PDF
grafika

Kompleksowa Obsługa Firm

Oferta skierowania do małych i średnich przedsiębiorstw, mająca na celu zapewnienie profesjonalnej i wszechstronnej obsługi w obszarach:

1. Systemów Zarządzania
2. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
3. Ochrony Środowiska
4. Obsługi Kadrowej
5. Identyfikacji wizualnej
6. Obsługi fotograficznej


W ramach „Kompleksowej Obsługi Firm” firma MCS proponuje przejęcie całości odpowiedzialności w powierzonych obszarach oraz wykonywanie wszystkich niezbędnych działań do ich sprawnego funkcjonowania. Istnieje możliwość przejęcia wszystkich powyższych obszarów lub tylko części z nich.

Dzięki powierzeniu obsługi firmie MCS, zleceniodawca:

Przenosi całość odpowiedzialności na firmę MCS,
Otrzymuje usługę realizowaną przez wykwalifikowany personel posiadający długoletnie doświadczenie w nadzorowanych obszarach,
Nie musi zatrudniać osób do realizacji zadań wewnątrz Organizacji,
Obniża koszty funkcjonowania powierzonych obszarów,
Ogranicza zaangażowanie własnego personelu w działania realizowane w ramach „Kompleksowej Obsługi Firm”.


yourmcs.pl © 2013 wszelkie prawa zastrzeżone