KORZYŚCI DLA FIRMY

zwiększenie zaufania Klientów
poprawa wizerunku firmy
wzrost konkurencyjności
wzrost świadomości pracowników
ciągłe doskonalenie się Firmy
usprawnienie procesów
określenie mierzalnych celów
gwarancja spełnienia wymagań Klienta
AKTUALNOŚCI

Czynniki szkodliwe
na stanowisku pracy - PDF
grafika

Szkolenia / Procesy w Przemyśle Motoryzacyjnym

Pragniemy zaproponować Państwu szkolenia związane z wdrażaniem i nadzorowaniem procesów produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym.

Proponujemy szkolenia:

1. APQP – wyprzedzające planowanie jakości wyrobu
2. Przedstawienie procedury zatwierdzania części do produkcji wg podręcznika PPAP
3. FMEA – Analiza Potencjalnych Przyczyn i Skutków Wad
4. Plany kontroli – Tworzenie i stosowanie Planów kontroli

Powyższe szkolenia pozwolą:

zdobyć wiedzę niezbędną do poprawnego wdrożenia wyrobu do produkcji,
spełnić wszelkie wyspecyfikowane wymagania Klienta związane z wdrażaniem procesu produkcji,
zaprojektować proces produkcji tak aby wyeliminować wszystkie potencjalne wady.


yourmcs.pl © 2013 wszelkie prawa zastrzeżone