KORZYŚCI DLA FIRMY

zwiększenie zaufania Klientów
poprawa wizerunku firmy
wzrost konkurencyjności
wzrost świadomości pracowników
ciągłe doskonalenie się Firmy
usprawnienie procesów
określenie mierzalnych celów
gwarancja spełnienia wymagań Klienta
AKTUALNOŚCI

Czynniki szkodliwe
na stanowisku pracy - PDF
grafika

Kompleksowa Obsługa Firm / Obsługa Kadrowa

Firma MCS w ramach „Kompleksowej Obsługi Firm proponuje Państwu profesjonalną obsługę kadr. Ofertę naszą kierujemy do małych i średnich przedsiębiorstw o różnym zakresie działalności.

W zakresie obsługi kadrowej pracownicy firmy MCS:
opracowują komplet dokumentów do zatrudnienia nowego pracownika,
zarządzają aktami personalnymi pracowników,

Powierzenie obsługi kadrowej firmie MCS pozwoli:
oddelegować odpowiedzialność za ten obszar firmie zewnętrznej,
spełnić wszystkie wymagania prawne związane z obsługą kadr,
poprawić jakość dokumentów kadrowych.

yourmcs.pl © 2013 wszelkie prawa zastrzeżone