KORZYŚCI DLA FIRMY

zwiększenie zaufania Klientów
poprawa wizerunku firmy
wzrost konkurencyjności
wzrost świadomości pracowników
ciągłe doskonalenie się Firmy
usprawnienie procesów
określenie mierzalnych celów
gwarancja spełnienia wymagań Klienta
AKTUALNOŚCI

Czynniki szkodliwe
na stanowisku pracy - PDF
grafika

Kompleksowa Obsługa Firm / BHP

W ramach „Kompleksowej Obsługi Firm” proponujemy powierzenie pracownikowi firmy MCS stanowiska Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który to odpowiedzialny będzie za:

przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy,
reprezentowanie Zleceniodawcy przed państwowymi organami kontroli w zakresie BHP,
opracowywanie i aktualizowanie Oceny Ryzyka Zawodowego,
kontrolę warunków pracy,
prowadzenie dokumentacji wypadków przy pracy,
uczestnictwa w pracach Komisji BHP,
tworzenie instrukcji BHP,
dobór środków ochrony indywidualnej.

Przejęcie odpowiedzialności w obszarze BHP, możliwe jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami). Pozwala ono na powierzenie specjaliście spoza zakładu pracy realizacji zadań służby BHP, w przypadku braku kompetentnego pracownika w zakładzie pracy.

Korzyścią z powierzenia firmie MCS kompleksowej obsługi w zakresie BHP jest:
1. posiadanie wykwalifikowanej osoby w zakresie BHP z długoletnim doświadczeniem,
2. opracowanie systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy spełniającego wszystkie wymagania prawne,
3. posiadanie bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionego personelu,
4. brak konieczności angażowania pracowników Zleceniodawcy podczas kontroli organów państwowych.

yourmcs.pl © 2013 wszelkie prawa zastrzeżone