KORZYŚCI DLA FIRMY

zwiększenie zaufania Klientów
poprawa wizerunku firmy
wzrost konkurencyjności
wzrost świadomości pracowników
ciągłe doskonalenie się Firmy
usprawnienie procesów
określenie mierzalnych celów
gwarancja spełnienia wymagań Klienta
AKTUALNOŚCI

Czynniki szkodliwe
na stanowisku pracy - PDF
grafika

Szkolenia / BHP

Proponujemy Państwu szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

1. Ocena Ryzyka Zawodowego
2. Czynniki szkodliwe na stanowisku pracy
3. Substancje chemiczne i ich mieszaniny
4. Praca w zamkniętych przestrzeniach

Powyższe szkolenia pozwolą zapoznać się Państwu z wymaganiami prawnymi w zakresie BHP oraz praktycznymi rozwiązaniami pozwalającymi je spełnić. Poznacie Państwo różne metody Oceny Ryzyka Zawodowego, szczegółowy opis występujących na stanowiskach pracy czynników szkodliwych, informacje o wykorzystywanych substancjach chemicznych i ich mieszaninach, jak i wymagania dotyczące pracy w zamkniętych przestrzeniach.


yourmcs.pl © 2013 wszelkie prawa zastrzeżone