KORZYŚCI DLA FIRMY

zwiększenie zaufania Klientów
poprawa wizerunku firmy
wzrost konkurencyjności
wzrost świadomości pracowników
ciągłe doskonalenie się Firmy
usprawnienie procesów
określenie mierzalnych celów
gwarancja spełnienia wymagań Klienta
AKTUALNOŚCI

Czynniki szkodliwe
na stanowisku pracy - PDF
grafika

Outsourcing / Audity zgodności z wymaganiami prawnymi

W dzisiejszych czasach obowiązuje wiele przepisów prawnych, które Organizacje muszą spełniać. Dlatego też proponujemy Państwu możliwość przeprowadzenia auditu zgodności Państwa firmy z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska lub Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W ramach auditu zgodności z wymaganiami prawnymi, nasi pracownicy:
zidentyfikują wszystkie mające zastosowanie do Państwa działalności wymagania prawne,
określą czy wymagania te są spełnione,
opracują plan działań w przypadku rozbieżności z wymaganiami prawnymi.

Przeprowadzenie takiego auditu:
pozwoli Organizacji spełniać wszystkie obowiązujące ich wymagania prawne,
da wiedzę na temat wymagań prawnych stawianych przez polskie, jak i europejskie prawo.

yourmcs.pl © 2013 wszelkie prawa zastrzeżone